top of page
ჩურჩხელა და ტყლაპი

ჩურჩხელა და ტყლაპი

4,00GELPrice

დიანა სიმონიშვილი ამზადებს ჩურჩხელას, ნატურალური ყურძნის წვენისგან ,რომელსაც ჰკრეფს საკუთარ ვენახში.ასევე ამზადებს ბაღში მოკრეფილი სხვადასახვა ხილისგან ჩირს და ტყლაპს.

bottom of page